Troba als tres guàrdies

Es fàcil. Quan penses que has trobat u, clica sobre ell,